לומדת בטיחות בעבודה

בטיחות ופיתוח הדרכות

לומדה אינטרקטיבית

 לומדת ריענון  בטיחות בעבודה היא פתרון מצוין למעסיק הרוצה לעמוד בדרישות החוק בצורה יעילה וחסכונית.

מה יש בלומדת ריענון בטיחות בעבודה ?

מי חייב בהדרכת ריענון בטיחות בעבודה ?

המעביד חייב להדריך את עובדיו בפני הסיכונים הצפויים להם בעבודה, ישנם סיכונים לעובדי משרד וסיכונים לעובדים עם קרינת לייזר ,קרינה מיננת,חומרים מסוכנים,סיכוני אש וכו'.

לפי תקנות ארגון ופיקוח על העבודה סעיף 3 פסקה א' 

"מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור, בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה."

סיכוני חשמל

סיכוני אש

ארגונומיה

החלקות ונפילות

אלומה הדרכות,הכל במקום אחד