לומדת ריענון בטיחות לייזר

פיתוח לומדות בקרה ומשוב

לומדה אינטרקטיבית

 לומדת ריענון לבטיחות לייזר היא פתרון מצוין למעסיק הרוצה לעמוד בדרישות החוק בצורה יעילה וחסכונית.

בלומדה מתוארים הסיכונים ודרכי ההתגוננות ועבודה נכונה עם לייזר מסוכן.

אלומה הדרכות

מה יש בלומדת ריענון בטיחות לייזר ?

מי חייב בהדרכת ריענון בטיחות לייזר ?

עובד בלייזר מסוכן חייב בהדרכת ריענון אחת לשנה.

אלומה הדרכות,הכל במקום אחד