לומדת ריענון בטיחות אש

פיתוח לומדות בקרה ומשוב

לומדה אינטרקטיבית

 לומדת רינעון בטיחות אש היא פתרון מצוין למעסיק הרוצה לעמוד בדרישות החוק בצורה יעילה וחסכונית.

בלומדה נזכיר את סוגי השריפות השונים ואת דרך הפעלת המטף.

מה יש בלומדת ריענון בטיחות אש ?

מי חייב בהדרכה למניעת הטרדה מינית ?

מעסיק מעל 25 עובדים חייב לארגן פעולות הדרכה והסברה.

אלומה הדרכות,הכל במקום אחד