לומדת קרינה מייננת

פיתוח לומדות בקרה ומשוב

לומדה אינטרקטיבית

 לומדת קרינ מייננת היא פתרון מצוין למעסיק הרוצה להדריך את עובדיו בפני הסיכונים של חשיפה לקרינה.

בלומדה מתוארים מצבים אמיתיים מחיי היום יום ,העובד נדרש לענות על שאלות המוצגות בסיומם.

 

מה יש בלומדת קרינה מייננת ?

מי חייב בהדרכה קרינה מייננת ?

כל עובד העובד במכשור הפולט קרינה מייננת אחת לשנה.

אלומה הדרכות,הכל במקום אחד